CÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC

Disposem de 6 punts de càrrega per VEHICLES ELÈCTRICS.

Potencia Cargadors: 7,4Kw

Connectors: Mennekes Tipus 2

Euro/Kw: 0,20 €, Iva inclòs. (Última actualització 19/10/23)

El preu del Kw el revisem mensualment segons mercat.

Més informació al 93 789 91 46.

ABONAMENTS TEMPORALS 2023

Bono Pàrquing 3 Dies:    40,00 € Iva Inclòs.

Bono Pàrquing 15 Dies:  75,00 € Iva Inclòs.

Bono Pàrquing 1 Mes:    115,00 € Iva Inclòs.

(*A Partir de l'hora contractada)

Sense compromís de Permanència.

 

Com funciona?

Fins a 24 hores abans de la reserva, envia un correu a:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Amb la següent informació:

 

Assumpte:

Tipus de Bono

Texte:

Data i hora d'entrada:

Nom i Cognoms:

Nº de teléfon:

Nº de matrícula:

E nviarem un LOCALITZADOR per correu electrónic amb un codi QR, que serà la teva identificació.

El dia d'entrada, el sistema detectarà la teva matricula i s’obrirà la barrera.

Pots pagar quan entris o abans de sortir:

Cabina / Caixers Automàtics mostrant el codi QR que tindras imprès.

Un cop pagat, pots entrar i sortir tantes vegades com desitgis dins la franja horària contractada.

Dubtes:

Que passa si no s’obre la barrera?

En el cas de que no s’obri pots utilitzar el mateix codi QR en el lector de la maquina d’entrada.

Entrada més aviat o posterior al contractat.

Es tracta d’un temps excedit, els caixers aplicaran la tarifa corresponent presentant el codi QR.

No tinc la imatge QR, no la trobo, etc.....

El personal que hi ha cabina té una copia del codi QR.

Mètodes de pagament:

Efectiu/Targeta/Contacless/MobilPay.

Altres dubtes:

Personal de cabina control aparcament.

 

Avís Legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'empresa:
• Nom empresa
• Raó social: APARCAMENT VAPOR VENTALLO SL
• NIF: B62409149
• Adreça: PASSEIG COMPTE D'EGARA 22 2º3ª 08221 TERRASSA - BARCELONA
• Telèfon: 937899146
• Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
• Registre Mercantil de Barcelona Foli 1 , Secció 33170, Fulla B224841, Inscripció 1ª.
Finalitat de la pàgina web
La finalitat d’aquesta web es atendre les seves consultes i peticions.
El present avís legal (d'ara endavant, "Avís Legal") regula l'ús del lloc web: www.aparcamentvaporventallo.es
Legislació
Amb caràcter general les relacions entre APARCAMENT VAPOR VENTALLO SL, d’ara endavant el RESPONSABLE, amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Ús i accés d'usuaris
L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb el RESPONSABLE o qualsevol de les seves delegacions.
Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat del RESPONSABLE i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit del RESPONSABLE.
Contingut de la web i enllaços (links)
El RESPONSABLE es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.
El RESPONSABLE no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del RESPONSABLE. La presència de "links" o enllaços a les pàgines web del RESPONSABLE té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Política de privacitat

A efecte del previst en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016 APARCAMENT VAPOR VENTALLO SL, d’ara endavant el RESPONSABLE, amb NIF B62409149 informa a l'Usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.
Base jurídica del tractament
El RESPONSABLE tractarà les dades personals de l'usuari en base al consentiment exprés que aquest atorga una vegada llegida la Política de privacitat, en atenció a l'article 6.1.a) Reglament UE 2016/679 de Protecció de dades personals.
Enviament i registre de dades de caràcter personal
L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats pel RESPONSABLE. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.
Quan les dades de caràcter personal siguin obtingudes de l’Usuari a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d'un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres supòsits expressament establerts per la llei o quan així ho autoritzi l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà donar compliment al deure d'informació que estableix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant l'afectat almenys la informació bàsica següent:
a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.
b) La finalitat del tractament.
c) La manera en què l'afectat podrà exercitar els drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.
Tanmateix, els responsables i encarregats del tractament o, si s'escau, els seus representants hauran de mantenir el registre d'activitats de tractament a què es refereix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que la empresa o organització ocupin menys de 250 persones, amb l'excepció que el tractament que realitzi pugui comportar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades en l'article 9, apartat 1, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10 del Reglament (UE) 2016/679. Finalment, l'article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d'establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el dany accidental. Això implica l'establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s'han portat a la pràctica (responsabilitat proactiva).
Exactitud i veracitat de les dades facilitades
L'Usuari que envia la informació al RESPONSABLE és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se al RESPONSABLE de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
El RESPONSABLE no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. S'exonera al RESPONSABLE de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada pel RESPONSABLE sempre que procedeixi de fonts alienes al RESPONSABLE.
Cessió de dades a tercers
El RESPONSABLE no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016.
Conservació de les dades
En qualsevol cas, el temps de conservació serà l’indispensable, i haurà de mantenir-se com a mínim:
• 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social (obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris ...); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat ...)
• 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
• 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures ...)
• 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
Exercici de drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal a APARCAMENT VAPOR VENTALLO SL PASSEIG COMPTE D'EGARA 22 2º3ª 08221 TERRASSA - BARCELONA o a l'email Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".
Tanmateix, podeu adreçar-vos a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.
Acceptació i consentiment
L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part del RESPONSABLE, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
Canvis en la present política de privacitat
EL RESPONSABLE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el RESPONSABLE anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

TELÈFON DE CONTACTE

COM ARRIBAR-HI

L'aparcament disposa de dues entrades, una al Carrer de Sant Llorenç l'altre al Carrer Pantà.

Sortida 21 Autopista del Vallès

Al centre de Terrassa

El nostre codi de localització GPS es:

Latitud: 41.565486 (41° 33' 55.75'' N)
Longitud: 2.010646 (2° 0' 38.33'' E)